مناقصه و مزایده

آگهی مزایده عمومی شماره ۹۴/۵
فروش اقلام مازاد ذیل را براساس شرایط مندرج در اسناد از طریق مزایده عمومی
۱- وانت مزدا ۱۶۰۰ مدل ۷۰ با اتاق آمبولانس و پلاک قدیم

۲- زمین کشاورزی در منطقه شهرصنعتی

۳- انواع اقلام مازادکامپیوتری طراحی (اسکنر-مانیتور-کیس اپل مک -چاپگر حرارتی فیلم ترانسپرنت)

۴- انواع لاستیک خودرو و لیفتراک

۵- دستگاه توری کش شابلن سازی

۶- انواع سیلندر خام دستگاه چاپ رتوکالر

۷- انواع قالب پرس

۸- اقلام ضایعاتی شامل : گونی جامبو،تخته پالت،فلزآلومنیوم و استیل،روغن سوخته کاشی فله ،قالب پرس

 

آگهی مناقصه عمومی ۹۴/۳
تعیین خدمات پیمانکار ایاب و ذهاب توام با ارزیابی کیفی
شرکت ابتکار توس در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه انتخاب خدمات پیمانکاری ایاب و ذهاب پرسنل کارخانه خود واقع در بیرجند با توجه به شرح کار ارایه شده در اسناد مناقصه ،اقدام نماید.
پیمانکاران واجد شرایط می توانند از تاریخ انتشار آگهی حداکثر به مدت ده روز کاری جهت دریافت اسناد مناقصه با در دست داشتن معرفی نامه و فیش واریزی به مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال ( غیر قابل استرداد )، مراجعه نمایند.
اسناد مناقصه می بایست توسط اشخاص مجاز تکمیل ،امضا و مهمور گردیده و در موعد مقرر در اسناد مناقصه به نشانی فوق تحویل گردد.
شرکت ابتکار توس در رد یا قبولی هر یک و یا تمام پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار و تمامی اوراق دریافتی غیر قابل استرداد می باشد. کلیه کسورات قانونی و هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.