سخن مدیریت

شرکت ابتکار توس همانند بسیاری از تولید کننده های صنعتی بزرگ دنیا اهدافی چون رضایت مشتری ، ارتقاء کیفیت ، افزایش کمیت و کاهش قیمت را در دستور کار خود قرار داده است و با توجه به شرایط کنونی کشور و در راستای اجرای اهداف توسعه ای کشور عزیزمان ایران ، ایجاد اشتغال و صدور تولیدات به سایر کشورها را نیز در برنامه خود قرار داده است و برآن است تا با دستیابی به دانش و فن آوری روز جهان و ارائه کیفیت مطلوب تولیدات ، آینده ای روشن را برای مجموعه تحت مدیریت خود رقم زند

ابتکار توس با همت نیروهای خلاق و با تجربه و نیز از طریق به روز رسانی سیستم های سازمانی و تکنولوژی تولید دائماً به دنبال نوآوری می باشد و از طریق شناسایی نیازها و خواسته های مشتریان سعی در تولید وعرضه محصول جدید، با کیفیت دارد . در شرکت ابتکارتوس کنترل و بررسی های لازم با بهره گیری از دانش فنی روز و بالاترین کیفیت توسط متخصصان انجام می شود..