امکان کم کردن چه تعداد صفحه از فیلتر پرس وجود دارد؟

از لحاظ ایمنی هیچ. اما ابتکار توس می تواند فیلتر پرس شما را با یک صفحه پشتیبان تجهیز نماید.

در این رابطه با ما تماس بگیرید.

Comments are closed.