بهترین پارچه برای فیلتراسیون کدام است؟

پاسخ این سوال بستگی به نوع مصرف شما دارد. انتخاب نوع پارچه مناسب، بیشتر یک هنر می باشد تا علم. اما ابتکار توس، با پشتوانه ۳۰ ساله ، این هنر را دارا می باشد.

ابتکار توس با توجه به اطلاعات مشتری و انجام آزمایشات، بهترین نوع پارچه را به شما پیشنهاد می دهد.

همچنین یادآور می گردد که در صورت تغییر در پروسه تولید خود، ما را در جریان بگذارید تا از تناسب پارچه و فیلتر پذیری آن مطلع شویم.

Comments are closed.