دلیل پاشیدن مواد از بین صفحات به بیرون هنگام ورود مواد چیست ؟

اگر تغییر خاصی در آب بندی صفحات ایجاد نکرده اید دلایل احتمالی بدین شرح می باشد :

الف : ذرات جامد روی قسمتهای آب بندی شده انباشته شده اند .                         راه حل : استفاده از کاردک پلاستیکی برای جداسازی کیک از سطح.

ب : فشار هیدرولیک متناسب با مشخصات فنی مورد نیاز نیست.                           راه حل : با فشار مورد نظر تنظیم کنید

ج : فشار ورودی بسیار بالاست .                                                                    راه حل : با فشار مورد نظر تنظیم کنید

د : در پارچه فیلتر سوراخی ایجاد شده است.                                                   راه حل : تعویض پارچه

و : در صفحات دارای واشر (Gasketed)، این واشرها شل شده یا پاره هستند.       راه حل : نصب دوباره یا تعویض واشرها

Comments are closed.