دلیل چکیدن روغن هیدرولیک چیست؟

دلایل احتمالی:

  1. سرریز شدن مخزن روغن راه حل: مخزن را بررسی نمایید و در صورت نیاز روغن آن را کم یا زیاد کنید.
  2. سیلندر هیدرولیک مشکل دارد راه حل: با ما تماس بگیرید.

Comments are closed.