زمان مناسب تعویض روغن در سیستم هیدرولیک چه وقت است ؟

در شرایط عادی، روغن هیدرولیک باید سالی یکبار یا هر ۲۰۰۰ ساعت کار تعویض شود. اما در شرایط اضافه کاری، این عدد افزایش می یابد.

Comments are closed.