عمر پارچه ها چقدر است ؟

پارچه ها باید حداقل ۶ ماه و حداکثر ۲ سال عمر کنند . البته این بستگی به عوامل زیادی دارد از جمله :

  • روند کار
  • دفعات استفاده
  • مواد مورد استفاده در فیلتر
  • نگهداری پارچه

معمولاً زمان تعویض پارچه هنگامی است که خوردگی، فرسایش، سوراخ، پارگی، کیک بد، مایع فیلترشده کثیف و… مشاهده می شود و یا هنگامی که روشهای مرسوم تمیز کردن پارچه باعث بهبودی آن نمی شود .

Comments are closed.