چطور می توان پارچه فیلتر راتمیزکرد ؟

از کاردک برای جداکردن کیک استفاده کنید. انباشته شدن کیک بیش از حد باعث خم شدن فریم(Frame) دستگاه می شود. خم خوردگی بیش از حد باعث خرابی دستگاه می گردد.

پارچه ها و صفحات را تا حد ممکن تمیز نگاه دارید؛ بخصوص در قسمت سطح درزگیری.

به نکات ذیل هنگام تراشیدن کیک توجه فرمائید :

  • مراقب باشید که پارچه ها را پاره نکنید .
  • پارچه معمولاً با گذشت زمان کیفیت خود را از دست داده و نسبت به پارگی حساس تر می شود .
  • مراقب باشید نوک کاردک نرم باشد .
  • برای تمیز کردن نوک کاردک،آن را روی اجسام سخت نکوبید؛ چون باعث ایجاد ترک و یا شکستگی در کاردک شده که در نتیجه پارچه را پاره می کند .

Comments are closed.