چقدر طول می کشد تا فیلترپرس پر شود ؟زمان سیکل فیلتراسیون چقدر است ؟

این مدت زمان بستگی به پروسه و مورد مصرف دارد. اما به طور کلی از ۱۰ دقیقه تا ۵ ساعت متفاوت است. برای تعیین دقیق زمان دستگاه شما، نیاز به انجام آزمایش است. می توانید با ما تماس بگیرید.

Comments are closed.