loading
جزئیات خبر

نعمت زاده: به تحقیقات کاربردی در صنعت و معدن، بیشتر بها داده شود

1395/09/22 | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

 

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، محمد رضا نعمت زاده در پنجمین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت، معدن و تجارت و دهمین همایش تحقیق و توسعه صنعت، معدن و تجارت ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: در همه علوم به ویژه تجربی، پژوهش پایه پیشرفت است و خوشبختانه از رهبری تا اندیشمندان و تلاشگران، دانشجویان، استادان دانشگاه در خط ارتقای علم و فناوری هستند.

وی ادامه داد: در کشورهای پیشرفته و صنعتی، به تحقیقات کاربردی بیشتر از تحقیقات پایه بها می دهند اما در ایران، بودجه ها بیشتر به تحقیقات پایه ای بیشتر از کاربردی اختصاص داده می شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه فعالان بخش تولید، صنعت و خدمات مربوطه باید به تحقیقات کاربردی توجه بیشتری داشته باشند، اظهار داشت: با ارتباط بیشتر صنعت و دانشگاه، مراکز صنعتی بیشتر از دانشگاه ها سود می برند. وی ادامه داد: اختصاص دادن اعتبار برای تحقیقات هزینه نیست بلکه درآمد است و در بررسی هایی که از صدها بنگاه در داخل و خارج داشته ام، به این نتیجه رسیدم هر بنگاهی که به تحقیقات توجه کرده، چندین برابر سود عایدش شده است. نعمت زاده با تاکید بر تاسیس واحد تحقیق و توسعه در بنگاه ها حتی با یک نفر، گفت: وجود چنین واحدی می تواند پل ارتباطی میان مراکز دانشگاه و صنعت شود و نیاز ها و بازارها را گرفته و آن را عملیاتی سازد. وی ادامه داد: نوآوری، اصلاح فرآیندها، کاهش ضایعات، کاهش قیمت تمام شده، ارتقای سطح دانش و فناوری کارکنان و بهبود رضایت مشتری، از جمله نتایج فعالیت واحدهای تحقیق و توسعه است. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد مقاومتی همه خوبی های فعالیت های اقتصادی را دارا است و عیب های آن گرفته شده است و در آن بر رویکردهایی نظیر «مردمی بودن»، «دانش بنیان بودن»، «عدالت خواهی»، «استفاده از توانمندی های درونی» و غیره برخوردار است. وی ادامه داد: تاکید وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر اقتصاد دانش بنیان است و باید به جای واحدهای 5 نفره، واحدهای 500 نفره دانش بنیان ایجاد کرد چرا که با دانش بنیان شدن فعالیت ها، اثرات اقتصادی چندین برابر می شود.


نعمت زاده: به تحقیقات کاربردی در صنعت و معدن، بیشتر بها داده شود

همکاران