تصمیمات کمیته تخصصی فولاد جهت تنظیم بازار

کمیته تخصصی تنظیم بازار فولاد به پیشنهاد انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت و متشکل از انجمن، بورس کالا، سازمان حمایت، ایمیدرو و معاونت های…