تصمیمات کمیته تخصصی فولاد جهت تنظیم بازار

کمیته تخصصی تنظیم بازار فولاد به پیشنهاد انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت و متشکل از انجمن، بورس کالا، سازمان حمایت، ایمیدرو و معاونت های اقتصادی و بازرگانی و امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت معدن تجارت تشکیل و بسته اصلاحی زیر تصویب گردید:

آزاد شدن بدون قید و شرط صادرات محصولات فولادی صرفا برای تولیدکنندگان یا نمایندگان رسمی آنان با نظارت دفتر صنایع معدنی وزارت صمت
حذف قیمت پایه تطبیقی برای عرضه محصولات فولادی در بورس کالا
لحاظ نمودن نوسان نرخ ارز و قیمت جهانی در قیمت پایه بورس کالا
حذف محدودیت های قبلی برای خریداران بورس کالا و امکان خرید برای کلیه دارندگان کد بورسی
افزایش حداقل تناژ خرید میلگرد و تیرآهن در بورس کالا از 22 تن به 110 تن در جهت حذف موازی کاری بورس کالا با شبکه توزیع آهن آلات
افزایش سقف خرید مقاطع طویل فولادی از 220 تن به 5 هزار تن در جهت تسهیل خرید و فروش این مقاطع در بورس کالا
تعیین ضریب 89 درصد میانگین موزون هفتگی میلگرد و تیرآهن برای حداکثر قیمت پایه شمش
تعیین میانگین موزون نرخ معاملات 2 هفته گذشته به عنوان مبنای حداکثر قیمت پایه میلگرد و تیرآهن با لحاظ نمودن نوسانان نرخ ارز و قیمت های جهانی
مختومه شدن پرونده تعزیراتی شرکت های فولادی
اختیاری شدن عرضه آهن اسفنجی و اسلب در بورس کالا
حذف الزام عرضه شمش تولیدی خریداران آهن اسفنجی در بورس کالا
تعیین 50 درصد آخرین قیمت کشف شده شمش در بورس کالا برای حداکثر قیمت پایه یا فروش آهن اسفنجی

 

یک دیدگاه بگذارید