فیلتر پرس چیست

۱۱ آذر ۱۴۰۱
فیلتر-پرس-ابتکار-طوس

 

 

فیلتر پرس دستگاهی است که عمل تصفیه را در حجم زیاد انجام داده و مایع و جامد را از یکدیگر جدا می سازد، که در بعضی از صنایع از جامد استفاده شده، در بعضی از مایع و در برخی دیگر نیز هم از مایع و هم از جامد استفاده می‌شود.

نحوه عملکرد فیلتر پرس

صفحات پلی پروپیلن
۱) روی دو عدد میل یا تسمه موازی
۲) که بین یک صفحه متحرک
۳) و صفحه ثابت
۴) کشیده شده اند، قرار دارند.

بین هر یک از صفحات پارچه صافی قرار می‌گیرد و وقتی که صفحات بسته شدند فضای خاصی میان آن‌ها ایجاد می‌گردد و با ورود مواد به داخل فیلتر پرس، مایع از صافی عبور کرده و جامد در این فضا باقی می‌ماند که به آن کیک/۵/ گفته می‌شود. مایع فیلترشده که بسیار شفاف خواهد بود، پس از خروج از فیلتر پرس /۶/ به سمت حوضچه یا مخازن تعبیه شده هدایت می‌شود. سرانجام با بازشدن دستگاه، کیک‌ها به پایین فروریخته و دستگاه تخلیه می‌گردد. همچنین جهت بهبود در امر فیلتراسیون می‌توان کیک را شست و جهت جداسازی بهتر و راحت‌تر کیک از صفحات، می‌توان آن را توسط هوا خشک نمود.

 

عملکرد-دستگاه-فیلتر-پرس

 

 

امتیاز به این مقاله
اشتراک گذاری

مقالات بیشتر