پارچه فیلتر

پارچه فیلتر

پارچه ها:
پارچه که به عنوان عامل فیلتر(Media) عمل میکند ، در اندازه، جنس و مش بندی های مختلف ارائه میگردد.

 

۱- پنبه

۲- پلیپروپلین p.p

۳- پلی استر