صفحات با حجم ثابت (چمبر)

صفحات با حجم ثابت (چمبر)

صفحات با حجم ثابت(Recessed)

این صفحات کاملاً سخت و صلب بوده و از جنس پلی پروپیلن ،آلومینیوم ،چدن و … ساخته می شوند و کیک در فضای به وجود آمده بین این صفحات تشکیل می شود .

کیک به وجود آمده در حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد آبگیری می شود که این درصد آبگیری بستگی به مشخصات دوغاب ورودی و فشار تغذیه دارد .( ضخامت کیک تقریبا ۴۰-۳۰ میلیمتر می باشد .) این نوع صفحات در سایزها و اندازه های مختلف ساخته می شوند .

اندازه این صفحات بر طبق استاندارد DIN 7129 عبارتند از : ۴۰*۴۰ ، ۶۰*۶۰ ، ۸۰*۸۰ ، ۹۰*۹۰ ، ۱۰۰*۱۰۰ ، ۱۲۰*۱۲۰ ، ۱۵۰*۱۵۰ سانتی متر(اندازه های خاص طبق سفارش ساخته می شود .)

سیکل کاری در فیلترپرسهائی که با این نوع صفحات ساخته می شوند بدین صورت است که صفحات فیلترپرس توسط جک هیدرولیک که به صفحه متحرک متصل است به صورت کاملا آببندی تحت فشار قرار می گیرند . در این حالت ، دوغاب با فشار وارد فیلترپرس شده و ذرات جامد از مایع در فضای بین صفحات جدا می شود و کیک تشکیل می گردد.در این حالت ورود دوغاب قطع شده و صفحات از یکدیگر جدا شده و کیک تخلیه می گردد؛سپس دوباره مراحل فوق تکرار می شود .