فیلترپرس های نیمه اتوماتیک

فیلترپرس های نیمه اتوماتیک

کاربرد فیلترپرسهای دستی همواره با افزایش بیش از حد نیروی انسانی همراه بوده است. با گذشت زمان، پیشرفت تکنولوژی و ماشینی شدن صنایع به تدریج مدلهای سنتی (دستی) به دلیل استفاده از نیروی انسانی و افزایش هزینه ها با استقبال چندانی مواجه نشدند و به مرور در سالهای ۱۹۶۰ میلادی فیلتر پرسهای تمام اتوماتیک پا به عرصه ظهور نهادند.

در همین راستا شرکت ابتکار توس که از پیشگامان تولید فیلترپرسهای تمام اتوماتیک در ایران میباشد، اقدام به طراحی و ساخت این نوع فیلترپرسها در مدلها و اندازه های مختلف نموده است.