مشتریان ما

شرکت فابست

شرکت فولاد خوزستان

شرکت ذوب و روی بافق

شرکت مهندسی کاهنربا

شرکت پیشتازان فناوری طلا

شرکت صنعت روی زنگان

شرکت ناردیس

شرکت کائولین خراسان

شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر

شرکت شیمیایی گام اراک