صفحات با حجم متغیر “فیلترپرس ممبران”

صفحات ممبران که به آن‌ها صفحات با حجم متغیر یا صفحات غشائی گفته می‌شود، به‌صورت یک‌درمیان بر روی فیلترپرس چیده می‌شوند.

فیلترپرس-ممبران

توضیحات محصول

صفحات فیلترپرس با حجم متغیر یا فیلترپرس ممبران Membrane plates

این نوع از صفحات که به آن‌ها صفحات با حجم متغیر یا صفحات غشائی گفته می‌شود به‌صورت یک‌درمیان بر روی فیلترپرس چیده می‌شوند. سیکل کاری فیلتر پرس‌هایی که با این نوع صفحات ساخته می‌شوند دقیقاً همانند فیلتر پرس‌های با صفحات حجم ثابت است با این تفاوت که پس از پر شدن فضای میان صفحات و اتمام ورود دوغاب به دستگاه و تشکیل کیک در بین صفحات، عملیات دمش هوا یا آب در فضای داخلی صفحات صورت می‌گیرد.

پس از دمش هوا یا آب به فضای داخلی صفحات، غشای آن‌ها متورم شده و با وارد شدن فشار به کیک عملیات آبگیری مجدداً انجام می‌پذیرد. درنتیجه درصد آبگیری کیک حاصله به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته و کیکی با خشکی بیش از %۹۰ بسته به نوع کیک حاصل می‌شود. همچنین در فیلترپرس ممبران، به دلیل درصد بالای خشکی، کیک به صفحات نچسبیده و در زمان تخلیه به‌راحتی از صفحات جدا می‌شود.

ابعاد این نوع صفحات از ۴۰×۴۰ الی ۲۰۰×۲۰۰ سانتی‌متر است. ابعاد خاص طبق سفارش، ساخته می‌شوند. مراجعه به قسمت تماس با ما جهت ارتباط با کارشناسان.

گالری محصول

محصولات دیگر