فیلترپرس دستی

فیلترپرس دستی فیلتر پرسی است که سیستم اعمال فشار در آن به‌ صورت پیچی و چرخ‌دنده‌ای بوده و جهت فشارهای پایین طراحی شده.

فیلترپرس-دستی-ابتکار-طوس-پایا1

توضیحات محصول

فیلترپرس چیست:

فیلترپرس دستگاهی است که فرآیند جداسازی فاز مایع از جامد را به‌صورت مرحله‌ای یا Batch و در حجم زیاد انجام می‌دهد.
در این دستگاه با ایجاد اختلاف فشار مثبت مانند پرس در دو سمت فیلتر یا پارچه فیلتر که دارای منافذی کوچک‌تر از ذرات جامد موجود در پالپ می‌باشد، شاهد آن هستیم که ذرات آب از فیلتر عبور کرده و کیک در یک سمت آن باقی می‌ماند.

 

 فیلترپرس دستی:

فیلترپرس دستی فیلتر پرسی است که سیستم اعمال فشار در آن به‌‌صورت پیچی و چرخ‌دنده‌ای بوده و جهت فشارهای پایین طراحی‌شده. جنس شاسی این دستگاه‌ها از چدن یا آهن بوده و جنس صفحات آن‌ها پلی‌پروپیلن یا P.P، چدن، آلومینیوم و یا استیل می‌باشد که غالباً در دو مدل قاب و صفحه یا حجم ثابت ساخته می‌شوند. این دستگاه‌ها به دو صورت مدار باز یا مداربسته ساخته می‌شوند.

گالری محصول

محصولات دیگر