پارچه فیلتر

  • پارچه ها:

پارچه که به عنوان عامل فیلتر(Media)  عمل میکند ، در اندازه، جنس و مش بندی های مختلف ارائه میگردد.

 

 

۱- پنبه

۲- پلیپروپلین p.p

۳- پلی استر